Ρεαλιστής καλλιτέχνης

William-Adolphe Bouguereau | Οι δύο αδελφές, το 1877

Pin
Send
Share
Send
Send
Wlliam-Adolphe Bouguereau (1825-1905) Γάλλος ζωγράφος, κυρίαρχος αριθμός στην ακαδημαϊκή ζωγραφική του έθνους κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Για τα βιογραφικά σημειώματα και τα προηγούμενα έργα του Bouguereau, βλ. Μέρος 1.
Pin
Send
Share
Send
Send