Ρεαλιστής καλλιτέχνης

Αφηρημένοι καλλιτέχνες


Robert Delaunay 1885-1941 - Le Premier Disque, 1912-1913List Αφηρημένων Καλλιτεχνών ανά αιώνα και εθνικότηταWassily Kandinsky - Μελέτη Χρωμάτων, Πλατείες με Ομόκεντρους Κύκλους, 1913

Leonid AfremovLeonid AfremovLeonid AfremovWassily KandinskyLeonid AfremovΜέγκαν ΝτάνκανσονLeonid AfremovWassily KandinskyΜέγκαν ΝτάνκανσονWassily KandinskyWassily KandinskyWassily KandinskyWassily KandinskyLeonid Afremov
Αφηρημένη ψηφιακή τέχνη