Γάλλος Καλλιτέχνης

Louis Valtat ~ Fauve ζωγράφος [Μέρος 2]
Ο Louis Valtat [1869-1952] ήταν ένας Γάλλος ζωγράφος και τυπογράφος, που συνδέθηκε με τους Fauves, οι οποίοι εκτέθηκαν για πρώτη φορά μαζί το 1905 στο Salon d'Automne. Σημειώνεται ως βασικό στοιχείο της στυλιστικής μετάβασης στη ζωγραφική από το Monet στο Matisse. Για περισσότερες βιογραφικές σημειώσεις και προηγούμενα έργα του Louis Valtat, βλ. Μέρος 1.