Ρεαλιστής καλλιτέχνης

Ildiko Neer ~ La foresta incantata


"Κατά τη διάρκεια της συνόδου του μηνός, δεν είναι δυνατή η κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή του νόμου".Johann Wolfgang Goethe 1749-1832