Αναγεννησιακή τέχνη

Πέτρος Χρίστος ~ Scuola dei Primitivi Fiamminghi

Pin
Send
Share
Send
Send
Petrus Christus, 1410 circa-1475 circa, è stato un pittore Fiammingo. Η συνέντευξη αυτή έγινε "γενικότερα" από την εποχή των Primitivi Fiamminghi, από τους πρώτους αποφοίτους Jan van Eyck, τον Rogier van der Weyden και τον Robert Campin.
- Η περίοδος που ακολουθείται από την πρωτοβουλία Fiamminghi è quella fila della pittura nelle Fiandre legata alla nascita della suordinaria scuola, σε σημαντικό σημείο, με την απαγόρευση της ιταλικής, η πανοραμική εικόνα της ευρωπαϊκής τέχνης Quattrocento. Η ερώτηση είναι φυσιολογική η διπλασιάδα των τεσσάρων θεματικών θρησκειών και των εντάσεων. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τεχνολογίας, η τεχνολογία της πληροφορίας, η τεχνολογία της πληροφορίας, το φυσικό περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Ο κ. Christus εκτελεί το ρεαλισμό του Van Eyck, συγκεντρώνοντας τη θέση του στο επίκεντρο των προσπαθειών του, με στόχο την εξομάλυνση της οικονομικής ανάπτυξης με μια ενιαία πίστα, πρωταρχικής σημασίας. Για την επίλυση της διαμάχης της ιταλικής γλώσσας, μπορείτε να υποβάλετε μια συμβουλή με τον Antonello da Messina. Το Dopo la meta del secolo, το sund'esempio di Van Der Weyden, λειτουργεί ως μνημειακό κέντρο, έχει σημαντικές αναμνήσεις για την παραγωγή των προϊόντων, το σπικάντο για το εσωτερικό ρεαλισμό και την ψυχολογία.
Pin
Send
Share
Send
Send