Κίνημα τέχνης μετά τον ιμπρεσιονισμό

Vincent Van Gogh | Μετεμπεικονιστικός ζωγράφος

"Τι είμαι μπροστά στα μάτια των άλλων; Ένας άχρηστος, έκκεντρος, ένα πρόσωπο δυσάρεστο, Ας υποθέσουμε ότι θα συμβεί αυτό, θα έδειχνα έπειτα από τη δουλειά μου, Μέσα στην καρδιά αυτού του υπερβολικού, Να μην είμαι" κανείς "- Vincent Van Gogh, Ο ζωγράφος της Ολλανδίας. Η ζωή και η δουλειά του είναι θρυλικά στην ιστορία της τέχνης του 19ου και του 20ού αιώνα.

Διαβάστε Περισσότερα