Σύγχρονη Κίνημα Τέχνης

Pellizza da Volpedo ~ Il Quarto Stato / Η τέταρτη περιουσία

Η μνημειώδης ζωγραφική Il Quarto Stato / Το τέταρτο κτήμα του Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) απεικονίζει ομάδα απεργών. Συμβολίζει την κοινωνική διαμαρτυρία στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς και την εμφάνιση μιας νέας κοινωνικής τάξης - το προλεταριάτο - που λαμβάνει γνώση των δικαιωμάτων της μέσα στη νέα βιομηχανική κοινωνία.

Διαβάστε Περισσότερα